Odling, trädgård, landskap

Skötselförutsättningar

Ett fritidshus är ju en plats dit man åker på fritiden, kanske i längre perioder under semester eller helger. I några fall kanske också om man har möjlighet att arbeta hemifrån. Vår tomt ligger ungefär 3.5 timmar med cykel, 1.5 h med kollektivtrafik och 50 min med bil från mina föräldrars bostad. Växtligheten på platsen kommer därför inte kunna skötas varje dag och det gör det viktigt att den är på rätt ståndort och endast kräver extensiv skötsel under större delen av året.

Önskemål

Tomten är ett familjeprojekt och jag har försökt få ut önskemål av familjen om vad de vill ha. Än så länge önskas så lite trädgårdsarbete som möjligt av mina föräldrar, äppleträd av min syster, krusbärsbuskar av min pappa och en trätrappa i solen av min mamma – något som gör utformningen ganska öppen med andra ord. Jag själv önskar en plats för tåliga kryddor i sydläge nära huset, en yta för perenna odlingsväxter (möjligtvis också ett fält för rotgrönsaker) samt en fruktlund med äpple, plommon, körsbär och kvittenbuskar. Enbart dekorativa växter kommer det bli mindre av men till exempel en sockerkaksluktande Katsura (Cercidiphyllum japonicum) hade varit roligt att få in, de får dessutom fantastiska höstfärger. Katsurans blad luktar som nybakad sockerkaka precis när de fallit till marken på hösten. Jag tycker det i övrigt är en trevlig och vacker växt med en speciell skir bladform.

Skogsträdgård

Jag har under min utbildning och på senare tid läst en del om skogsträdgårdar. En skogsträdgård är ett koncept för odling som försöker efterlikna ett skogsekosystem både för att minska behovet av gödnings- och ogräsbekämpning. Genom att efterlikna ett ekosystem med en variation av växter som trivs i olika skikt kan också omfattningen av skadedjursingrepp minskas samtidigt som biodiversiteten ökar. En skogsträdgård kan också skördas under olika tider. Kort och gott är tanken att skogsträdgårdens ekosystem kan stå robust och i stor utsträckning sköta sig själv, med undantag från planeringens- och anläggningsfasen och en senare extensiv skötsel. Dock kräver en skogsträdgård stor kunskap om olika växter och deras preferenser – något som jag i min utbildning tyckte var väldigt kul och som jag vill lära mig mer om. Helt skötselfritt blir det ju uppenbarligen inte, men jag ser fram emot att försöka mig på en småskalig skogsträdgård utan större anspråk på att göra det perfekt från början. Lära genom att göra helt enkelt.

Jag tror att den norra delen av tomten passar bäst för en skogsträdgård, där skuggar träden inte den övriga tomten eller huset och lämnar ytor för andra typer av växter och aktiviteter i öppet söderläge. Den norra delen av tomten är också den delen som är mest kuperad. Jag kommer kartera den växtligheten som finns på plats lite noggrannare för att se om det kan vara värdefullt att behålla några av de träd och växter som redan etablerat sig där. Något som får vänta till mitt sverigebesök om några veckor.

Sammanfattningsvis

  1. Frukt och bär, samt sittplats i söderläge önskas
  2. Så lite skötsel som möjligt, det ska gå att lämna i längre perioder
  3. En skogsträdgård verkar för mig personligen som ett kul långtgående projekt

Kanske kan det vara något liknande det här:

Intressanta länkar om skogsträdgårdar:

Skogsträdgården Puttmyra

Holma skogsträdgård

Kandidatarbete om skogsträdgårdar

 

Published by

emelie

Some like it green, others prefer blue. Running trough the landscape like a tiger, burning through time. Painting the world for mum. Creating new fantasies and giving them substance. Ordering, collecting, thinking and spreading. Mastering the pen, letting the pen master you. Dreaming, visualising and feeling. Formulating those deepest emotions, creating new ways of thought. But mostly just doing something that looks quite nice, like illustrations, webpages, gift cards, paintings, webgraphics. Maybe even movies, animations, maps and sketches. Creation, creative, creature, custard. Bring it on!