Vildbevuxen skog på sluttningstomt

Det är dags dra upp ärmarna och sätta igång. Här ska bli ett landskapsrum och en liten sommarstuga. Jag kommer att skriva artiklar om allt från planeringsprocessen till utförandet och detta ur min synvinkel som landskapsarkitekt. Min förhoppning är att sommaren 2017 kommer ägnas åt det fysiska byggandet, men innan jag går händelserna i förväg krävs förberedelser. Landskapsanalys, budget, checklista, markplanering, husval och bygglov.

Många bäckar små.

Published by

emelie

Some like it green, others prefer blue. Running trough the landscape like a tiger, burning through time. Painting the world for mum. Creating new fantasies and giving them substance. Ordering, collecting, thinking and spreading. Mastering the pen, letting the pen master you. Dreaming, visualising and feeling. Formulating those deepest emotions, creating new ways of thought. But mostly just doing something that looks quite nice, like illustrations, webpages, gift cards, paintings, webgraphics. Maybe even movies, animations, maps and sketches. Creation, creative, creature, custard. Bring it on!