Översikt växtlighet

Trädskikt

Skogsek (Quercus robur), rönn (Sorbus aucuparia), gran (Picea abies), björk (Betula pendula eller pubescens), ask (Fraxinus excelsior), lind (Tilia cordata) samt asp (Populus tremula).

Buskskikt

Brakved (Rhamnus frangula), hallon (Rubus idaeus), benved (Euonymus europaeus), skogskornell (Cornus sanguinea), sälg (Salix caprea), berberis (Berberis vulgaris), trubbhagtorn (Crataegus monogyna) björnbär (Rubus fruticosus) samt den invasiva arten jättebalsamin (Impatiens glandulifera).

Klätterväxter

Kaprifol (Lonicera caprifolium)

Fältskikt

Blåbär (Vaccinium myrtillus), tuvor av skuggväxande gräs som jag inte kan artbestämma, en stjärnmossa och örnbräken (Pteridium aquilinum).

Summering

Sammanfattningsvis är det ett starkt träd- och buskskikt som skuggar och gör området friskt/fuktigt med delvis täckande markskikt av förmultnande löv, grenar och kvistar. Tomtens växtlighet har en blandskogskaraktär där eken har namngett området (Ekegården) och även gran är ett dominerande inslag i landskapsbilden.

Published by

emelie

Some like it green, others prefer blue. Running trough the landscape like a tiger, burning through time. Painting the world for mum. Creating new fantasies and giving them substance. Ordering, collecting, thinking and spreading. Mastering the pen, letting the pen master you. Dreaming, visualising and feeling. Formulating those deepest emotions, creating new ways of thought. But mostly just doing something that looks quite nice, like illustrations, webpages, gift cards, paintings, webgraphics. Maybe even movies, animations, maps and sketches. Creation, creative, creature, custard. Bring it on!